Art 1 | Lege 142/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 1. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (197), Reviste (8)

(1) Salariații din cadrul societăților comerciale, regiilor autonome și din sectorul bugetar, precum și din cadrul unităților cooperatiste și al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocație individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (147), Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar, și în limita bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (125), Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 142/1998:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 142/1998, în sensul de a se stabili dacă: alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă acordate conform Legii are natura juridică a unui drept salarial sau excedează acestuia, respectiv dacă despăgubirile datorate pentru neacordarea tichetelor de masă au natura juridică a unor drepturi salariale
Cadru didactic. Angajare pe post
Drepturi salariale revendicate ca urmare a schimbării regimului de finanțare din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial din venituri de la bugetul de stat
Tichetele de masă reprezintă un drept sau doar o vocație?
Este corect ca o poprire să se aplice și asupra tichetelor de masă?
LEGEA SALARIZĂRII: Tichetele de masă vor deveni indemnizații de hrană, iar pensiile speciale nu vor mai fi actualizate
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi bănești (gradația corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană). Cadre militare
Contestatie la executare. Esalonarea la plata a sumelor reprezentând contravaloarea a 20 de tichete de masa lunar. Natura juridica a acestor drepturi – drepturi salariale sau drepturi de protectie sociala. Conflictul dintre normele dreptului european si cele ale dreptului national
Natura juridică a tichetelor de masă reglementate de Legea nr. 142/1998
14. Medic rezident. Încetarea raporturilor de muncă. Restituire cheltuieli de personal. Aplicarea deciziei nr. 5/2015 a ICCJ
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 14/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea interpretării unitare a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, referitor la acordarea acestor beneficii procurorilor, judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, funcționarilor publici, categorii de personal care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă, precum și personalului contractual din cadrul instanțelor și parchetelor
;
se încarcă...