Guvernul României

Hotărârea nr. 538/1998 privind înființarea Agenției Naționale Socrates

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 08 septembrie 1998.

În vigoare de la 08 septembrie 1998 până la 03 decembrie 2002, fiind abrogat prin Hotărâre 76/2005 și înlocuit de Hotărâre 1328/2002;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 115 alin. (2) din Constituția României,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă înființarea Agenției Naționale Socrates ca instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale, cu sediul în clădirea Universității din București, str. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5, București.

Art. 2. -

Atribuțiile, organizarea și funcționarea Agenției Naționale Socrates se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordinul ministrului educației naționale.

Art. 3. -

Numărul maxim de posturi care pot fi utilizate de către Agenția Națională Socrates este de 24, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Educației Naționale pentru unitățile de învățământ.

Art. 4. -

Pentru realizarea atribuțiilor în teritoriu ale Agenției Naționale Socrates se pot constitui filiale ale acesteia în universități, în alte instituții publice de învățământ sau inspectorate școlare, cu acordul prealabil al acestora.

Art. 5. -

(1) Statul de funcții al Agenției Naționale Socrates și structura organizatorică se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Încadrarea și salarizarea personalului Agenției Naționale Socrates se vor face potrivit prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

Art. 6. -

Finanțarea Agenției Naționale Socrates se asigură integral din venituri de la bugetul de stat.

Art. 7. -

Anexa nr. 2 - Instituțiile și unitățile care funcționează în coordonarea sau subordonarea Ministerului Educației Naționale - la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, se completează la lit. A.a) Unitățile de învățământ - cu punctul IX3 cu următorul cuprins:

"

IX3.- Agenția Națională Socrates - bugetul de stat."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu
p. Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru integrare europeană,
Anton Niculescu,
secretar de stat

București, 28 august 1998.

Nr. 538.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...