Judecătoria Caracal

Sentința civilă nr. 603/2017 - contestație la executare

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

SURSA: portal.just.ro

Ședința publică de la 14 iunie 2017

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr..../207/2017, la data de 6.03.2017, contestatoarea Agenția Județeană pentru Plați si Inspecție Sociala Olt în contradictoriu cu intimata Z.A.I., a formulat contestație la executare împotriva actelor de executare silita emise de Biroul Executorului Judecătoresc N.I. in dosarul de executare nr. 9/2017 (înștiințare privind declanșarea urmării silite din data de 16.02.2017, somația privind achitarea creanței totale in suma de 864 lei reprezentând cheltuieli de executare din data de 16.02.2017, somație privind acordarea alocației de stat pentru copii incepand cu data de 01.08.2014 din data de 16.02.2017, precum si incheierea din data de 16.02.2017 dispusa de BEJ N.I.) in baza titlului executoriu reprezentat de Sentința nr.63/2016 pronunțată de Tribunalul Olt, solicitând admiterea contestației la executare si anularea tuturor formelor de executare mentionate.

De asemenea, a solicitat suspendarea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 9/2017 al B.E.J. N.I. pana la soluționarea definitiva a prezentei contestații la executare in baza dispozițiilor art. 718 noul C. proc. civ.

In fapt, la data de 20.02.2017 au fost înregistrate la sediul AJPIS Olt, sub nr. 2307, înștiințare privind declanșarea urmării silite din data de 16.02.2017, somația privind achitarea creanței totale in suma de 864,00 lei reprezentând cheltuieli de executare din data de 16.02.2017, somație privind acordarea alocației de stat pentru copii incepand cu data de 01.08.2014 din data de 16.02.2017, precum si încheierea din data de 16.02.2017 dispusa de BEJ N.I., dispuse în dosarul de executare silită nr. 9/2017 prin care s-a declanșat urmărirea silită in baza titlului executoriu reprezentat de Sentința nr. 63/2016 pronunțată de Tribunalul Olt.

Contestatoarea considera actele de executare emise de Biroul Executorului Judecătoresc N.I. ca nelegale, având in vedere următoarele considerente:

Prin actele de executare emise de B.E.J. N.I., a fost somata Agenția Județeană pentru Plați si Inspecție Sociala Olt in vederea punerii in executare a sentinței civile nr. 63/2016 pronunțata de Tribunalul Olt in Dosarul nr. .../104/2015, definitiva prin decizia nr. 2178 din 16.06.2016 pronunțata de Curtea de Apel Craiova.

Prin somația si incheierea dispuse in dosarul de executare nr. 9/2017 la data de 16.02.2017 emise de BEJ N.I. se solicita instituției noastre sa se conformeze dispozitivului hotărârii judecătorești menționata mai sus, in sensul de achita creditorului suma de 864,00 lei cheltuieli de executare, compusa din 595,00 lei onorariu executor, 200,00 lei onorariu avocat in faza executării silite, 20,00 lei - taxa judiciara de timbru, 49,00 lei - taxe poștale și sa se emită o noua decizie pentru minora N.G.L.A. cu mențiunea ca dreptul privind alocația de stat pentru copilul respectiv se stabilește incepand cu data de 01.08.2014 cu plata către creditoare a alocației de stat incepand cu aceasta data.

Cu privire la achitarea cheltuielilor de executare, se solicita respingerea, întrucât onorariul executorului judecătoresc in cuantum de 595,00 lei reprezentând onorariu pentru procedura de executare directa nu reflecta situația de drept, raportat la disp. din Anexa 1 din Ordinul nr. 2550/C din 14.11.2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești.

Se arata ca cuantumul onorariului se raportează la situația prevăzuta la pct. 12 din Anexa nr. 1 a ordinului mai sus enunțat, respectiv orice alte acte sau operațiuni date prin lege.

Conform sentinței nr. 63 din 02.02.2016 emisa de Tribunalul Olt, instanța de fond a dispus emiterea unei noi decizii pentru minora N.G.L.A. cu mențiunea ca dreptul privind alocația de stat pentru copilul respectiv se stabilește începând cu data de 01.08.2014, prin urmare, executarea instituției este dispusa pentru un act sau o operațiune dispusa, nicidecum executare directa.

Prin anexa nr. 1 din Ordinul nr. 2550/C din 14.11.2006 sunt prevăzute onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, iar la pct. 12 valoarea minima 50 lei valoarea maxima 200 lei, astfel ca, dupa cum se poate observa, cuantumul onorariului de executor judecătoresc depășește onorariul prin raportare la operațiunea data prin lege.

Mai mult decât atat, executarea silita se dispune in cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare.

Contestatoarea a precizat ca și-a îndeplinit obligația de a-i restitui creditoarei alocația de stat pentru minora N.G.L.A. potrivit normelor legale in vigoare chiar in cursul anului 2016, conform adresei nr. 15202/CJC/19.08.2016.

Prin actele întocmite in vederea executării silite, se solicita si un onorariu avocat in cuantum de 200 lei, însă raportat la sentința nr. 63/2016 pronunțata de Tribunalul Olt in Dosarul nr. .../104/2015, sentința ce a fost pusa in executare de instituție in cursul anului 2016, anterior emiterii actelor de executare, onorariul avocatului este un abuz de drept.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...