Guvernul României

Hotărârea nr. 208/1998 privind stabilirea creșterilor salariale în raport cu evoluția indicelui prețurilor de consum, în anul 1998

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) În sectorul bugetar, valoarea coeficientului de ierarhizare a salariilor de bază, 1,000, în vigoare la 1 ianuarie 1998, se indexează prin creșteri procentuale lunare cu 5% în lunile martie și aprilie și cu câte 2,5% în lunile mai-decembrie 1998.

(2) Cu creșterile procentuale lunare prevăzute la alin. (1), corespunzătoare perioadelor stabilite, se indexează și sporurile și indemnizațiile acordate în sumă fixă personalului din sectorul bugetar.

Art. 2. -

(1) Nivelul compensației stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 860/1996 și al compensației suplimentare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 26/1997, în vigoare la 1 ianuarie 1998, se indexează prin creșteri procentuale lunare cu 5% în lunile martie și aprilie și cu câte 2,5% în lunile mai-decembrie 1998.

(2) Cu creșterile procentuale lunare prevăzute la alin. (1), corespunzătoare perioadelor stabilite, se indexează și plafonul de 463.100 lei lunar brut, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 467/1997.

(3) Pentru salariații al căror salariu de bază corespunzător încadrării depășește plafonul calculat potrivit alin. (2), compensația suplimentară se determină prin deducerea din valoarea compensației suplimentare prevăzute la alin. (1) a sumei care reprezintă valoarea depășirii.

Art. 3. -

Prevederile art. 6 și 7 din Hotărârea Guvernului nr. 467/1997 cu privire la indexarea și compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar, în semestrul II. 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 august 1997, rămân în vigoare până la includerea compensațiilor în salariul de bază, potrivit legii.

Art. 4. -

(1) Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum și pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate și transmise de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, rotunjite din 100 în 100 lei în favoarea salariatului.

(2) În cazul personalului din instituțiile publice, ale căror salarii au fost majorate în luna martie 1998 prin acte normative adoptate în acest sens, creșterea procentuală cu 5% aferentă lunii martie 1998, prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, se aplică asupra salariilor de bază majorate.

Art. 5. -

În cazul regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale, modul concret de indexare a salariilor prin creșteri procentuale lunare, fără a se depăși cotele lunare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se stabilește pe baza înțelegerii între părțile reprezentate, potrivit legii, la încheierea contractelor colective de muncă.

Art. 6. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat

București, 31 martie 1998.

Nr. 208.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...