Guvernul României

Hotărârea nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

Modificări (4), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 mai 1998 până la 26 ianuarie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1627/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 249/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1997.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 6 octombrie 1997, și Hotărârea Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Președintele Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare,
Dan Cutoiu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul cercetării și tehnologiei,
Horia Ene

București, 27 mai 1998.

Nr. 287.

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...