Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), ale art. 9 alin. (1) lit. h) și ș) și alin. (5) lit. d) și ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare a activității de mentenanță, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Operatorii economici din sectorul energiei electrice și termice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului de conducere și organizare a activității de mentenanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2002.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 18 octombrie 2017.

Nr. 96.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare a activității de mentenanță

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...