Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1330/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în patru unități administrativ-teritoriale din județul Covasna

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a patru unități administrativ- teritoriale din județul Covasna, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bixad - sectoarele cadastrale nr. 79 și 80;

b) unitatea administrativ-teritorială Catalina - sectoarele cadastrale nr. 23, 25 și 26;

c) unitatea administrativ-teritorială Dalnic - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28 și 29;

d) unitatea administrativ-teritorială Ghelința - sectorul cadastral nr. 8.

Art. 2. -

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Ileana Spiroiu

București, 9 octombrie 2017.

Nr. 1.330.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...