Guvernul României

Hotărârea nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agenților economici a unor operațiuni economico-financiare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 1998 până la 30 august 2001, fiind abrogat prin Lege 82/1991(r1).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 9 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Agenții economici care au efectuat investiții concretizate în imobilizări corporale, cu plata în valută, pot introduce în valoarea respectivelor active corporale diferențele nefavorabile de curs valutar și dobânzile bancare stabilite la data încheierii exercițiului financiar, aferente creditelor în valută plătite sau de plătit în cursul exercițiului financiar. Această prevedere poate fi aplicată și în cazul dobânzilor bancare aferente investițiilor efectuate din credite în lei.

Regularizările aferente plusului de amortizare pentru anul 1997 se vor face cu ocazia efectuării și a celorlalte regularizări stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 23 ianuarie 1998.

Nr. 22.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...