Guvernul României

Hotărârea nr. 191/1998 privind înființarea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională Leonardo da Vinci

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 06 aprilie 1998.

În vigoare de la 06 aprilie 1998 până la 02 decembrie 2002, fiind abrogat prin Hotărâre 76/2005 și înlocuit de Hotărâre 1307/2002;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă înființarea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" ca instituție publică în cadrul unităților cu personalitate juridică subordonate Ministerului Educației Naționale, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 313, corpul R - Universitatea "Politehnica" din București -, sectorul 6.

Art. 2. - Modificări (2)

Atribuțiile, organizarea, conducerea și patrimoniul Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" sunt stabilite în raport cu termenii și cu condițiile privind participarea României la Programul comunitar "Leonardo da Vinci", reglementate prin Decizia nr. 2/1997 a Consiliului de Asociere dintre Comunitățile Europene și România, precum și prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la acest program.

Art. 3. -

Pentru realizarea atribuțiilor în teritoriu ale Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" se pot constitui filiale ale acestuia în universități, în alte instituții publice de învățământ sau în inspectorate școlare.

Art. 4. - Modificări (1)

Atribuțiile, baza materială și normativele de personal ale Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" și ale filialelor acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.

Pentru reglementarea prevederilor privind organizarea și funcționarea centrului se elaborează Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", care se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Cheltuielile de întreținere și de funcționare a centrului se asigură din venituri provenite din bugetul comunitar al Programului "Leonardo da Vinci" sau din alte surse, în conformitate cu acordurile și reglementările în vigoare.

Art. 6. - Modificări (1)

Hotărârea Guvernului nr. 57/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale se completează - în anexa nr. 2, la capitolul B "Alte unități subordonate Ministerului Educației Naționale" - cu poziția nr. 5. Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci".

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 30 martie 1998.

Nr. 191.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...