Guvernul României

Hotărârea nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării și modernizării producției de țiței și gaze naturale, rafinării, transportului și distribuției petroliere

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 martie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (1)

Cota de cheltuieli necesare dezvoltării și modernizării producției de țiței și gaze naturale, rafinării, transportului și distribuției petroliere se stabilește la 35% din prețul tonei de țiței extras și la 35% din prețul gazelor naturale livrate.

Art. 2. -

Cotele de cheltuieli prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în prețurile de livrare.

Art. 3. - Modificări (1)

Sumele calculate pe baza cotelor de cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre se colectează la nivelul agenților economici cu activitate specifică, pe măsura valorificării și încasării producției. Fondurile astfel constituite se utilizează de către agenții economici pentru acoperirea nevoilor de investiții din sectoarele de rafinare, transport și distribuție petrolieră, pentru lucrări de cercetare geologică destinată descoperirii de noi rezerve, în vederea dezvoltării producției, pentru retehnologizarea și modernizarea echipamentelor din dotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministru de stat,
ministrul industriei și comerțului,
Liviu Marcu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 25 martie 1998.

Nr. 168.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...