Universul Juridic nr. 10/2017

Independența barourilor
de Lucian Bernd Săuleanu

19 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Conceptul de independență a barourilor

Independența este definită ca absența influenței, coerciției sau presiunii factorilor externi. Asigurarea independenței barourilor este crucială pentru independența profesiei, numai astfel putându-se oferi o structură puternică de guvernare și conducere(1). Independența baroului cu greu poate fi definfită și analizată.

În ceea ce privește contextul independenței barourilor, în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Consiliului European în cooperare cu diferite barouri membre CCBE (Consiliul Barourilor Europene)(2) sau de către Federația Barourilor Europene(3) este folosită din în ce mai des expresia de "independență a barourilor", având ca izvor principiul independenței profesiei de avocat(4).

Recomandarea nr. R(2000)21 a Comitetului de Miniștri ai Statelor Membre, privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat, deși, în cuprinsul său, nu face vorbire în mod direct de conceptul de "independență", ci de "libertate de exercitare a profesiei", în cadrul Principiului V pct. 2 prevede următoarele: "Barourile ori alte asociații profesionale de avocați trebuie să fie organe autonome și independente de autoritatea publică"(5).

Nici la nivelul legislației interne nu regăsim o dispoziție expresă cu privire la independența baroului, ci doar referiri la organizarea de sine stătătoare [art. 63 alin. (1) din Statut]. Cu toate acestea, în debutul Legii nr. 51/1995 sunt menționate independența profesiei de avocat [art. 1 alin. (1) ] și independența avocatului [art. 2 alin. (1) ], dovadă a importanței acestei valori fundamentale. De altfel, independența avocatului a constituit subiectul mai multor conferințe organizate de barouri(6) , semn că se simte nevoia dezbaterii pe marginea acesteia și sublinierii rolului avocatului în societate.

Așadar, dimensiunea colectivă (organizațională) - baroul - își primește caracterul de "independență" din dimensiunea individuală - avocatul. Cu alte cuvinte, izvorul independenței baroului îl constituie independența avocatului. Există însă cazuri în care deciziile unui barou independent pot restrânge independența membrilor, comportamentul acestora și situația lor profesională depinzând de hotărârile organizației profesionale.

2. Autoreglementarea - temelia independenței barourilor

Se impune sub acest aspect a preciza poziția Consiliului Barourilor Europene (CCBE) privind funcțiile de reglementare a barourilor (iunie 2005) "Trebuie remarcat faptul că o profesie juridică independentă este piatra de temelie a unei societăți libere și democratice. Autoreglementarea, conceptual, trebuie privită ca un corolar al valorii fundamentale a independenței.

Autoreglementarea se referă la independența colectivă a membrilor profesiei de avocat. Reglementarea exclusivă a statului, fără ca profesia să aibă un rol principal în stabilirea și aplicarea standardelor de conduită și prestare a serviciilor, este incompatibilă cu o profesie juridică independentă".

Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, barourile și Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare, competența și disciplina profesională, protecția demnității și onoarea avocaților membri.

3. Modelul baroului - persoană juridică de drept public ori de drept privat și legătura sa cu conceptul de independență

Ecuația propusă (modelul) are în vedere două situații: aceea a unui barou - persoană juridică de drept public și aceea a unui barou - persoană juridică de drept privat. Astfel, potrivit fostului vicepreședinte al Uniunii Barourilor din Ucraina, doamna Olga Zhukovska, "cu cât un barou <>, cu atât acesta are șanse mai mari să fie independent"(7). În schimb, cu cât acestuia îi sunt puse la dispoziție mai multe prerogative, cu atât mai mult intervine necesitatea de a fi supus unui control extern (controlul exercitat de puterea publică, instanțele de judecată, legiuitor, Ministerul Justiției etc.).

Doamna Zhukovska propune în articolul său, intitulat Independența Barourilor și relația acestora cu autoritățile publice(8), următoarea exemplificare în oglindă:

1. Barouri fără prerogative de drept public:

- monopol inexistent;

- libertate de creație;

- obiect de reglementare limitat la analiza regulilor privind profesia de avocat;

- fără puteri legislative, executive ori

2. Barouri cu prerogative de drept public:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...