Informații tehnice | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la metodologie -
Informații tehnice

Unitatea de producție Unitatea de gospodărire Posibilitatea la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic - mc/perioada de aplicare - Posibilitatea* la momentul solicitării - mc/perioada de aplicare - Volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic Volumul produselor accidentale I la momentul aprobării depășirii posibilității
- mc -
Volumul produselor accidentale I cu care se depășește posibilitatea
- mc -
Nr. Denumirea Total
- mc -
din care: produse accidentale I
- mc -
1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Posibilitatea recalculată pentru unități de producție la care suprafața s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părți din proprietate etc.), rezultată din scăderea posibilității stabilite de amenajamentul silvic cu volumul arboretelor din planul decenal de recoltare a produselor principale amplasate în suprafața cu care s-a diminuat suprafața pentru care a fost elaborat amenajamentul silvic.

Șef ocol silvic,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele,
semnătura și ștampila)
Reprezentant unitate/entitate,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele,
semnătura și ștampila)
Expert CTAP,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele,
semnătura și ștampila)
Reprezentant al structurii
teritoriale de specialitate al
autorității publice centrale
care răspunde de silvicultură,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele,
semnătura și ștampila)

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...