Art 5 | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 5. -

(1) Precomptarea este acțiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arboretele afectate integral sau cu grad de manifestare foarte puternic de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, indiferent de vârstă, sau afectate parțial de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, cu vârste mai mari de 1/2 din vârsta exploatabilității tehnice, precum și cu volumul arborilor tăiați ilegal și cel provenit din defrișări legal aprobate.

(2) În situația precomptării, pentru calculul posibilității în viitorul amenajament se iau în considerare următoarele elemente:

a) unitățile amenajistice afectate (n), suprafața lor (ha)-Sacc1int1, . . . . . . . . . ., Sacc1intn și volumul extras (mc)-Vacc1int, . . . . . . . . . ., Vacc1intn, în cazul produselor accidentale I provenite din arboretele afectate integral sau foarte puternic de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori și a volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete;

b) unitățile amenajistice afectate (n), suprafața arboretelor afectate (ha)- (Sacc1part1 . . . . . . . . . .Sacc1partn), vârsta arboretelor afectate (ani)- (TAacc1part1 . . . . . . . . . .TAacc1partn), creșterea curentă a arboretelor afectate (mc/an/ha)- (Cacc1part1 . . . . . . . . . .Cacc1partn), vârsta exploatabilității arboretelor afectate (ani)- (TEacc1part1 . . . . . . . . . .TEacc1partn), volumul afectat pe fiecare arboret (mc)- (Vacc1part1, . . . . . . . . . .Vacc1partn), în cazul produselor accidentale I provenite din arborete cu vârste mai mari de 1/2 din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parțial de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, a volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete și a volumului provenit din defrișări legal aprobate.

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
;
se încarcă...