Art 3 | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmite Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură decizia de aprobare a depășirii posibilității, împreună cu informațiile tehnice prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în vederea analizei oportunității și necesității elaborării unui nou amenajament silvic.

(2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăște aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, în funcție de gradul de afectare a fondului de producție.

(3) Hotărârea Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură privind aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, înainte de expirarea valabilității acestuia, se comunică structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial și ocolului silvic/proprietarului, după caz.

(4) În situația în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură emite hotărâre de respingere a elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice este obligat să aplice prevederile amenajamentului silvic până la expirarea valabilității acestuia, fiind interzisă recoltarea produselor principale din arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare.

(5) Volum recoltat cu încălcarea prevederilor alin. (4) este considerat fără proveniență legală.

(6) În situația în care în perioada rămasă de la data emiterii hotărârii prevăzute la alin. (3) până la data expirării aplicării amenajamentului silvic apar noi produse accidentale I, acestea se recoltează integral, cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, prin decizia conducătorului acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (1) și art. 2.

(7) În situația prevăzută la alin. (6), decizia/deciziile de aprobare a depășirii posibilității se transmite/se transmit autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare.

(8) Volumul produselor accidentale I, cu care se depășește posibilitatea, aprobat în condițiile alin. (6) și art. 2 alin. (5), se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare de aplicare a amenajamentului/amenajamentelor silvic/silvice nou/noi.

(9) În situația în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăște aprobarea elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, volumul produselor accidentale I, cu care se depășește posibilitatea, aprobat în condițiile alin. (6) și art. 2 alin. (5), cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare de aplicare a amenajamentului silvic nou.

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
;
se încarcă...