Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1339/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2017 până la 22 august 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 766/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 68.115 din 2.10.2017 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6), (61) și (62) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul apelor și pădurilor,
Istrate Stetco,
secretar de stat

București, 6 octombrie 2017.

Nr. 1.339.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...