Curtea de Apel - Secția civilă

obligație de a face

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Sursa: JURINDEX

Secția civilă,de muncă și asigurări sociale,

pentru minori și familie

DECIZIA CIVILĂ NR. 1723/R/2009

S-a luat în examinare recursul formulat de reclamantul D. T., împotriva sentinței civile nr.1150 din 30 aprilie 2009, pronunțată de T r i b u n a l u l C l u j, în dosarul nr..., privind și pe intimata reclamantă COMPANIA NAȚIONALĂ DE D. FERATE CFR SA B SUCURSALA REGIONALĂ CF C, având ca obiect asigurări sociale-obligație de a face.

La apelul nominal făcut în cauză, la prima strigare a cauzei, se prezintă reclamantul recurent D. T., personal, lipsă fiind celelalte părți.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul a fost declarat și motivat în termenul legal, a fost comunicat intimatei și este scutit de plata taxei judiciare de timbru și timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei după care, se constată că la data de 24 septembrie 2009, s-a depus la dosar, din partea pârâtei intimate, întâmpinare, un exemplar comunicându-se cu reclamantul recurent.

Pentru a da posibilitatea reclamantului recurent de a studia întâmpinarea se lasă cauza la a doua strigare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...