Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2949/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 735.787 din 11.10.2017,

în temeiul art. 46 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Articolul 2 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Actele administrative fiscale și procedurale prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

1. titlu executoriu;

2. somație;

3. decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere;

4. decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare;

5. înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale;

6. adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

7. adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;

8. adresă de înștiințare privind înființarea popririi;

9. decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;

10. decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale;

11. decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;

12. decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;

13. decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;

14. decizie privind compensarea obligațiilor fiscale;

15. notă privind restituirea/rambursarea unor sume;

16. decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private;

17. decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;

18. notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

19. notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

20. notificări privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale;

21. notificări privind modul de completare a declarațiilor fiscale;

22. decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoane fizice;

23. decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale;

24. decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

25. decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu;

26. decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;

27. notificare privind obligațiile fiscale restante."

Art. II. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 13 octombrie 2017.

Nr. 2.949.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...