Guvernul României

Hotărârea nr. 753/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2017, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 11 octombrie 2017.

Nr. 753.

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017)

OBIECTIVELE
etapei a XVIII-a 2017 a
Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024

I. Credite de angajament - 100.000 mii lei

II. Credite bugetare - 14.078 mii lei

Nr. crt. Denumirea obiectivului - mii lei -
I. Credite de angajament II. Credite bugetare
1. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru "Dezvoltarea capabilității combaterii căderilor de grindină, coordonarea integrată a siguranței spațiului aerian și extinderea domeniilor de activitate pentru intervenții active în atmosferă și aplicații în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova și a Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iași cu grupurile de combatere din structură" 9.000 3.670
2. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea 10.000 1.012
3. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania - Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureș 16.190 200
4. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiș 24.410 1.972
5. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru "Dezvoltarea capabilității de combatere a căderilor de grindină a Unității Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova" 5.000 1.544
6. Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru "Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia" 33.500 4.380
7. Studii de fezabilitate pentru realizarea Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureș 400 400
8. Studiu privind concepția de elaborare și/sau achiziție implementare a tehnologiei de creștere/uniformizare a precipitațiilor 500 500
9. Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare pentru creșterea/uniformizarea precipitațiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul și nord- estul României 600 0
10. Studii privind concepția de sistem și strategii de dezvoltare a sistemului și a unităților din structură 400 400
TOTAL GENERAL 100.000 14.078

NOTĂ:

Defalcarea activităților și fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă potrivit legislației în vigoare.

Se autorizează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor ca pe parcursul derulării obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, în funcție de stadiul execuției, să efectueze redistribuirea de credite bugetare între obiectivele etapei a XVIII-a a Programului, cu încadrarea în valoarea totală a Programului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...