Curtea de Apel - Secția de Contencios administrativ

suspendare executare act administrativ

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Sursa: JURINDEX

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ș T I – SECȚIA A-VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Decizia civilă nr. 1902

JUDECĂTOR : S ...

JUDECĂTOR : ... J.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pe rol se află spre soluționare recursul formulat de recurentul – reclamant U. D. E., împotriva sentinței civile nr. 2076/02.06.2009, pronunțată în dosarul nr. 16515/3/CA/2009 de T r i b u n a l u l B u c u r e ș t i – Secția a IX – a Contencios Administrativ și Fiscal , în contradictoriu cu intimații – pârâți CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 B, PRIMARUL SECTORULUI 2 B, PRIMĂRIA SECTORULUI 2 B, ... E. LEASING J. SA și ... D E. SRL.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns recurentul – reclamant U. D. E., prin avocat D. B. T., în baza împuternicirii nr. .../25.08.2009 și intimata – pârâtă ... D E. SRL , prin avocat E. U. D., lipsind celelalte părți.

Procedura de citare este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că, la data de 29.09.2009 , a fost depus la Serviciul Registratură, un set de înscrisuri, în 4 exemplare, de care înțelege să se folosească în susținerea recursului.

Se comunică un exemplar al înscrisurilor depuse de recurentul – reclamant apărătorului intimatei – pârâte ... D E. SRL care afirmă nu dorește amânarea cauzei pentru a lua la cunoștință de actele tocmai comunicate, cerând instanței ca, eventual, să lase pricina la a doua strigare și solicită, totodată , încuviințarea probei cu înscrisuri, depunând la dosarul cauzei înscrisuri ce arată stadiul fizic al lucrărilor executate la imobilul de locuințe colective până la data de 20.08.2009, dovedindu-se că lucrările de structură de rezistență au fost executate în integralitate , actual, procedându-se la lucrările de execuție a finisajelor.

Curtea încuviințează administrarea probei cu înscrisuri solicitată de către apărătorul intimatei – pârâte ... D E. SRL.

Pentru a da posibilitatea părților prezente de a lua cunoștință de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, Curtea lasă pricina la a doua strigare.

La a doua strigare, părțile precizează că nu mai au alte cereri de formulat , excepții de invocat sau probe de administrat, solicitând cuvântul pe fondul recursului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...