Curtea de Apel - Secția de Contencios administrativ

suspendare executare act administrativ

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Sursa: JURINDEX

DOSAR NR...

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ș T I – SECȚIA A-VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Decizia civilă nr. 1902

Curtea constituită din :

PREȘEDINTE : ......

JUDECĂTOR : S ...

JUDECĂTOR : ... J.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pe rol se află spre soluționare recursul formulat de recurentul – reclamant U. D. E., împotriva sentinței civile nr. 2076/02.06.2009, pronunțată în dosarul nr. 16515/3/CA/2009 de T r i b u n a l u l B u c u r e ș t i – Secția a IX – a Contencios Administrativ și Fiscal , în contradictoriu cu intimații – pârâți CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 B, PRIMARUL SECTORULUI 2 B, PRIMĂRIA SECTORULUI 2 B, ... E. LEASING J. SA și ... D E. SRL.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns recurentul – reclamant U. D. E., prin avocat D. B. T., în baza împuternicirii nr. .../25.08.2009 și intimata – pârâtă ... D E. SRL , prin avocat E. U. D., lipsind celelalte părți.

Procedura de citare este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că, la data de 29.09.2009 , a fost depus la Serviciul Registratură, un set de înscrisuri, în 4 exemplare, de care înțelege să se folosească în susținerea recursului.

Se comunică un exemplar al înscrisurilor depuse de recurentul – reclamant apărătorului intimatei – pârâte ... D E. SRL care afirmă nu dorește amânarea cauzei pentru a lua la cunoștință de actele tocmai comunicate, cerând instanței ca, eventual, să lase pricina la a doua strigare și solicită, totodată , încuviințarea probei cu înscrisuri, depunând la dosarul cauzei înscrisuri ce arată stadiul fizic al lucrărilor executate la imobilul de locuințe colective până la data de 20.08.2009, dovedindu-se că lucrările de structură de rezistență au fost executate în integralitate , actual, procedându-se la lucrările de execuție a finisajelor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...