FIȘĂ INDIVIDUALĂ pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor | Hotărâre 761/2017

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 761/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 2A la Hotărârea Guvernului nr 611/2008) -
FIȘĂ INDIVIDUALĂ
pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul1):
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .
Numele și prenumele membrului în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor: . . . . . . . . . .
Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor2):
Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor3) Motivul respingerii dosarului4)
1. ------
2. -----.
3. ----. .
4. ----
5. -----.
Semnătura membrului comisiei:
Informații privind proba scrisă5)
Data desfășurării probei scrise:
Numărul lucrării Punctaj la subiectul nr. 1 Punctaj la subiectul nr. 2 Punctaj la subiectul nr. 3 Punctaj la subiectul nr. 4 Punctaj la subiectul nr. 5 Total
1.
Numele și prenumele candidatului*): . . . . . . . . . .
2.
Numele și prenumele candidatului*): . . . . . . . . . .
3.
Numele și prenumele candidatului*): . . . . . . . . . .
4.
Numele și prenumele candidatului*): . . . . . . . . . .
5.
Numele și prenumele candidatului*): . . . . . . . . . .
Semnătura membrului comisiei:
Informații privind interviul6)
Data desfășurării interviului:
Numele și prenumele candidatului: Planul interviului(**) Punctaj maxim Punctaj acordat Total:
1.
2.
3.
4.
5.
Numele și prenumele candidatului: Planul interviului**) Punctaj maxim Punctaj acordat Total:
1.
2.
3.
4.
5.
Numele și prenumele candidatului: Planul interviului**) Punctaj maxim Punctaj acordat Total:
1.
2.
3.
4.
5.
Numele și prenumele candidatului: Planul interviului**) Punctaj maxim Punctaj acordat Total:
1.
2.
3.
4.
5.
Numele și prenumele candidatului: Planul interviului**) Punctaj maxim Punctaj acordat Total:
1.
2.
3.
4.
5.
Semnătura membrului comisiei:
Informații privind opinia separată/motivarea membrului comisiei7)
Selecția dosarelor:
Proba scrisă:
Interviu:
Semnătura membrului comisiei:

1) Se vor menționa denumirea funcției publice, gradul profesional și compartimentul din cadrul autorității sau instituției publice în care este prevăzut postul.

2) Se va completa la data prevăzută conform legii pentru realizarea selecției dosarelor candidaților.

3) Se va completa cu "admis", respectiv "respins".

4) Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare candidat în parte, cu indicarea expresă a articolului din lege pe baza căruia se respinge dosarul, precum și a unor informații referitoare la documentele lipsă din dosarul de concurs, documentele întocmite necorespunzător, documentele care și-au pierdut valabilitatea, condițiile a căror îndeplinire nu rezultă clar din documentele depuse, precum și orice alte informații similare relevante.

5) Se va completa la data desfășurării probei scrise, respectiv la data corectării lucrărilor.

6) Se va completa la data desfășurării interviului.

(*) Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toți membrii comisiei au acordat notele.

(**) Va fi același pentru toți candidații la ocuparea aceleiași funcții publice pe baza criteriilor stabilite la art. 55 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție sau de conducere, după caz.

(**) Va fi același pentru toți candidații la ocuparea aceleiași funcții publice pe baza criteriilor stabilite la art. 55 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție sau de conducere, după caz.

7) Se va completa, dacă este cazul, în aplicarea art. 50 alin. (21) teza a doua, art. 59 alin. (6) teza a treia, art. 61 alin. (3) și/sau art. 64 alin. (11) teza a doua din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare etapă în parte (selecție dosare, probă scrisă, interviu, contestație).

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 761/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 761/2017:
FIȘĂ INDIVIDUALĂ pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor
BORDEROU cu lucrările predate la proba scrisă a concursului organizat în data de (data) pentru ocuparea funcției/funcțiilor publice de (numele funcției/funcțiilor publice) din cadrul (numele instituției publice)
ADEVERINȚĂ
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
;
se încarcă...