Art 29 " | Hotărâre 761/2017

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 761/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 29. -

(1) Autoritatea ori instituția publică în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul poate desemna ca membri în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor funcționari publici din cadrul altor autorități sau instituții publice, în următoarele cazuri:

a) numărul insuficient de funcționari publici;

b) funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi desemnați în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor;

c) funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice s-ar putea afla sau se află în conflict de interese și/sau incompatibilitate.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul se adresează conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia consideră că își desfășoară activitatea funcționari publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi desemnați membri în comisia de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor și solicită nominalizarea unui funcționar public pentru a fi desemnat ca membru în cadrul comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor."

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 761/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 761/2017:
Art I
Art 19 "
Art 24^1 "
Art 25 "
Art 29 "
Art 42 "
Art 47 "
Art 49 "
Art 63 "
Art 67 "
Art 74 "
Art 78^1 "
Art 105 "
Art 125 "
Art 140 "
;
se încarcă...