Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2932/2017 privind completarea unor acte normative în domeniul administrării și monitorizării contribuabililor mari și mijlocii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 30 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 714.678 din 6.10.2017,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

După punctul 6 al literei G "Procedura de plată a obligațiilor fiscale la marii contribuabili" din capitolul I "Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili administrați de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili" al anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.023/2017 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 20 aprilie 2017, se introduc patru noi puncte, punctele 61-64, cu următorul cuprins:

"

61. Pe numele marilor contribuabili care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care au deschise la unitățile Trezoreriei Statului conturile de disponibilități prevăzute la pct. 6, se deschid în scopul gestionării sumelor stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA conturile 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform O.G. nr. 23/2017» pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA, precum și 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform O.G. nr. 23/2017», la aceleași unități ale Trezoreriei Statului.

62. În cazul marilor contribuabili care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care nu au deschise conturi de disponibilități în condițiile pct. 6, conturile 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform O.G. nr. 23/2017» pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA, precum și 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform O.G. nr. 23/2017» se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

63. Marii contribuabili care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cărora le-au fost deschise conturi în condițiile pct. 62 își pot transfera conturile, inclusiv eventualele sume aflate în soldul acestora, la unitățile Trezoreriei Statului stabilite la pct. 6. Transferarea conturilor se efectuează la solicitarea acestora adresată Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, cu informarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

64. Marii contribuabili care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care își deschid conturi la Trezoreria Statului în condițiile pct. 6, ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, au obligația de a solicita în cererea de deschidere a conturilor respective transferul la aceeași unitate a Trezoreriei Statului al conturilor deschise în condițiile pct. 62 în măsura în care transferul acestora nu s-a realizat anterior, cu informarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili."

Art. II. -

După punctul 7 al literei G "Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii" din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 4 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se introduc patru noi puncte, punctele 71-74, cu următorul cuprins:

"

71. Pe numele contribuabililor mijlocii care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care au deschise la unitățile Trezoreriei Statului conturile de disponibilități prevăzute la pct. 7, se deschid în scopul gestionării sumelor stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA conturile 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform O.G. nr. 23/2017», pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA, precum și 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform O.G. nr. 23/2017», la aceleași unități ale Trezoreriei Statului.

72. În cazul contribuabililor mijlocii care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care nu au deschise conturi de disponibilități în condițiile pct. 7, conturile 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform O.G. nr. 23/2017» pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA, precum și 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform O.G. nr. 23/2017» se deschid la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință din județul unde sunt situate administrațiile pentru contribuabilii mijlocii, respectiv la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

73. Contribuabilii mijlocii care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cărora le-au fost deschise conturi în condițiile pct. 72 își pot transfera conturile, inclusiv eventualele sume aflate în soldul acestora, la unitățile Trezoreriei Statului stabilite la pct. 7. Transferarea conturilor se efectuează la solicitarea acestora adresată unității Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință sau Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, după caz, pe a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, cu informarea administrațiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz.

74. Contribuabili mijlocii care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care își deschid conturi la Trezoreria Statului în condițiile pct. 7, ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, au obligația de a solicita în cererea de deschidere a conturilor respective transferul la aceeași unitate a Trezoreriei Statului al conturilor deschise în condițiile pct. 72, în măsura în care transferul acestora nu s-a realizat anterior, cu informarea administrațiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz."

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 10 octombrie 2017.

Nr. 2.932.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...