Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1023/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției management și structuri sanitare nr. FB 8.692 din 1 septembrie 2017,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și pentru aprobarea înființării unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul de organizare și funcționare al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.148/2011*).

*) Ordinul ministrului sănătății nr. 1.148/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog

București, 5 septembrie 2017.

Nr. 1.023.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...