Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Precizările privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului din 13.10.2017

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Unitățile Trezoreriei Statului eliberează extrase de cont, zilnic, în format electronic (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz.

Art. 2. -

Schema XSD a extraselor de cont în format electronic se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul "Sistemul Național de Raportare Forexebug", secțiunea Informații Publice, și/sau al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3. -

Extrasele de cont în format electronic eliberate de unitățile Trezoreriei Statului conțin următoarele elemente:

a) denumirea unității Trezoreriei Statului care eliberează extrasul de cont;

b) data pentru care este emis extrasul de cont;

c) data și ora la care este editat extrasul de cont;

d) contul analitic al clientului pentru care este emis extrasul de cont;

e) denumirea clientului pentru care este emis extrasul de cont;

f) contul IBAN aferent contului analitic pentru care este emis extrasul de cont;

g) numărul documentului pe baza căruia s-a debitat/creditat contul pentru care este emis extrasul de cont;

h) data documentului pe baza căruia s-a debitat/creditat contul pentru care este emis extrasul de cont;

i) data plății, conform reglementărilor în vigoare;

j) număr referință bancă/trezorerie, reprezentând numărul de referință unic atribuit de banca/trezoreria inițiatoare a operațiunii;

k) IBAN plătitor/beneficiar, reprezentând codul IBAN al plătitorului în cazul creditării contului, sau codul IBAN al beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont;

l) cod plătitor/beneficiar, reprezentând codul de identificare fiscală al plătitorului în cazul creditării contului sau codul de identificare fiscală al beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont;

m) nume plătitor/beneficiar, reprezentând denumirea plătitorului în cazul creditării contului sau a beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont;

n) debit, reprezentând suma în lei cu care este debitat contul pentru care este emis extrasul de cont;

o) credit, reprezentând suma în lei cu care este creditat contul pentru care este emis extrasul de cont;

p) cod angajament, reprezentând codificarea generată de aplicația informatică de control al angajamentelor bugetare, în cazul plăților dispuse de entitățile publice din contul pentru care este emis extrasul de cont;

q) indicator angajament, reprezentând codificarea generată de aplicația informatică de control al angajamentelor bugetare, în cazul plăților dispuse de entitățile publice din contul pentru care este emis extrasul de cont;

r) număr intern - explicații, reprezentând:

r1) numărul unic intern al plății/încasării, alocat prin program informatic de unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul;

r2) explicația aferentă sumei plătite/încasate din/în contul pentru care este emis extrasul de cont;

s) sold precedent, reprezentând soldul contului la începutul zilei pentru care este emis extrasul de cont;

t) rulaj zi, reprezentând totalul sumelor înregistrate în debitul și în creditul contului în ziua pentru care este emis extrasul de cont;

u) total sume, reprezentând totalul sumelor înregistrate în debitul și în creditul contului în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului curent și ziua pentru care este emis extrasul de cont, inclusiv;

v) sold final, reprezentând soldul contului la finalul zilei pentru care este emis extrasul de cont;

w) întocmit și verificat - este aplicată semnătura electronică, pe baza certificatului digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care conține numele și prenumele persoanei care a verificat extrasul de cont. Suplimentar acestei semnături, pe extrasele de cont în format electronic care sunt puse la dispoziția titularilor de cont se aplică o semnătură electronică unică a Trezoreriei Statului cu certificat digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz.

Art. 4. -

(1) Modelul extrasului de cont în format electronic este prevăzut în anexa la prezentele precizări.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, modelul extrasului de cont eliberat de unitățile Trezoreriei Statului pe suport hârtie, precum și elementele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) -v) vor fi aceleași cu cele ale extrasului de cont în format electronic.

Art. 5. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, unitățile Trezoreriei Statului nu vor mai elibera extrase de cont pe suport hârtie pentru instituțiile publice. Acestea pot primi extrasele de cont pe suport electronic, respectiv memory stick, pus la dispoziția unității Trezoreriei Statului de instituția publică, semnate cu o singură semnătură digitală necalificată a persoanei responsabile cu verificarea extraselor.

ANEXĂ la precizări Modificări (1)

- Model -

EXTRAS DE CONT
la data: . . . . . . . . . .

Editat la data: . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . .

Trezorerie . . . . . . . . . .

CONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumire titular cont) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cont IBAN) . . . . . . . . . .

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLĂȚII NR. REFERINȚĂ BANCĂ/ TREZORERIE IBAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR COD PLĂTITOR/ BENEFICIAR NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR DEBIT CREDIT COD ANGAJAMENT INDICATOR ANGAJAMENT NR. INTERN - EXPLICAȚII
Sold precedent
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Rulaj zi
Total sume
Sold final
Întocmit și verificat,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...