Ordinul Asistenților Medicali Geneneraliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - OAMGMAMR

Hotărârea nr. 25/2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care au exercitat profesia în străinătate

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 14.09.2017, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) care au exercitat profesia în străinătate și care doresc să exercite activitatea profesională în România, vor depune la filiala OAMGMAMR la care au fost membri următoarele documente:

a) documente care atestă experiența profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical, respectiv: contract de muncă, adeverință de vechime etc.;

b) documentul care atestă moralitatea și onorabilitatea profesională, eliberat de către autoritatea competentă din statul membru UE gazdă aflat în termen de valabilitate de 3 luni de la data eliberării, sau, în cazul în care profesionistul și-a desfășurat activitatea într-un stat terț, certificat de cazier judiciar eliberat de acel stat și aflat în termen de valabilitate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de traduceri legalizate în limba română.

Art. 2. -

Prevederile art. 1 se aplică și posesorilor titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical care nu au dobândit calitatea de membru OAMGMAMR, au exercitat profesia în străinătate și doresc să își continue activitatea profesională în România.

Art. 3. -

La cererea filialelor OAMGMAMR județene și a municipiului București, utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne (IMI) din cadrul aparatului central al OAMGMAMR vor verifica dacă profesioniștii în cauză figurează în baza de date a sistemului de alerte IMI. În situația în care aceștia fac obiectul unei alerte inițiate de un alt stat membru UE, utilizatorii IMI din cadrul aparatului central al OAMGMAMR vor solicita respectivului stat membru UE informații privind motivele care au condus la declanșarea alertei.

Art. 4. -

(1) Filialele OAMGMAMR județene și a municipiului București au obligația să comunice în regim de urgență Departamentului juridic al aparatului central al OAMGMAMR numele asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care s-au adresat acestora solicitând exercitarea profesiei în România și despre care acestea au cunoștință că sunt sancționați pentru fapte disciplinare sau penale de un alt stat.

(2) În cazul profesioniștilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) filialele OAMGMAMR județene și a municipiului București vor solicita copii însoțite de traduceri legalizate în limba română de pe documentele de notificare cu privire la cauza și măsurile de restricționare a dreptului de exercitare a profesiei, emise de autoritatea competentă a statului membru gazdă sau, după caz, a statului terț care a aplicat măsurile respective.

(3) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali sancționați pentru fapte disciplinare sau penale de un alt stat și care au solicitat exercitarea profesiei în România au obligația să depună documentele menționate la alin. (2), la cererea filialei OAMGMAMR în cauză.

Art. 5. -

În situațiile menționate la art. 4 alin. (1) filialele OAMGMAMR județene și a municipiului București transmit Departamentului juridic din cadrul aparatului central al OAMGMAMR documentele menționate la art. 1 alin. (1) lit. b) și la art. 4 alin. (2) împreună cu copiile actului de identitate și a titlului de calificare, conținând înscrisul "conform cu originalul", semnătura persoanei din cadrul filialei OAMGMAMR care a efectuat verificarea și ștampila filialei respective.

Art. 6. -

(1) Cererile privind exercitarea profesiei în România înaintate de profesioniștii aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) se analizează de către Comisia Națională de Etică și Deontologie a OAMGMAMR în baza documentelor acestora transmise de filială și în condițiile legii.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) Comisia Națională de Etică și Deontologie a OAMGMAMR poate solicita filialei OAMGMAMR completarea cu documente relevante, furnizate de profesionist. Acestea vor fi transmise în copii conținând înscrisul "conform cu originalul", semnătura persoanei din cadrul filialei OAMGMAMR care a efectuat verificarea și ștampila filialei respective.

Art. 7. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
Mircea Timofte

București, 14 septembrie 2017.

Nr. 25.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...