← Art 4 Art 6 →

Art. 5. -

În situațiile menționate la art. 4 alin. (1) filialele OAMGMAMR județene și a municipiului București transmit Departamentului juridic din cadrul aparatului central al OAMGMAMR documentele menționate la art. 1 alin. (1) lit. b) și la art. 4 alin. (2) împreună cu copiile actului de identitate și a titlului de calificare, conținând înscrisul "conform cu originalul", semnătura persoanei din cadrul filialei OAMGMAMR care a efectuat verificarea și ștampila filialei respective.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 25/2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care au exercitat profesia în străinătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...