Art 1 | Hotărâre 25/2017

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 25/2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care au exercitat profesia în străinătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 2

Art. 1. -

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) care au exercitat profesia în străinătate și care doresc să exercite activitatea profesională în România, vor depune la filiala OAMGMAMR la care au fost membri următoarele documente:

a) documente care atestă experiența profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical, respectiv: contract de muncă, adeverință de vechime etc.;

b) documentul care atestă moralitatea și onorabilitatea profesională, eliberat de către autoritatea competentă din statul membru UE gazdă aflat în termen de valabilitate de 3 luni de la data eliberării, sau, în cazul în care profesionistul și-a desfășurat activitatea într-un stat terț, certificat de cazier judiciar eliberat de acel stat și aflat în termen de valabilitate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de traduceri legalizate în limba română.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 25/2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care au exercitat profesia în străinătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...