Guvernul României

Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 13 octombrie 2017.

În vigoare de la 13 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 2 septembrie 2016, se abrogă.

Art. 3. -

(1) Actele de punere în valoare a masei lemnoase aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv a încheierii acestora.

(2) Procedurile referitoare la valorificarea de masă lemnoasă pe picior și de materiale lemnoase, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfășoară potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestora.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul apelor și pădurilor,
Stetco Istrate,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc
Ministrul economiei,
Gheorghe Șimon
Ministrul cercetării și inovării,
Puiu-Lucian Georgescu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Lucian Șova
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
Ilan Laufer

București, 5 octombrie 2017.

Nr. 715.

ANEXĂ

REGULAMENT
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...