Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1851/2017 de modificare a anexei II(E) la Decizia 92/260/CEE în ceea ce privește cerințele pentru pesta cabalină africană pentru caii înregistrați admiși temporar din Algeria, Kuweit, Maroc, Oman, Qatar, Tunisia și Turcia și de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Emiratele Arabe Unite din lista țărilor terțe și a părților acestora din care sunt autorizate importurile în Uniune de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și de embrioni de ecvidee [notificată cu numărul C(2017) 6775] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D1851

Modificări (...)

În vigoare de la 13 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 17 alineatul (3) litera (a),

(1) JO L 268, 14.9.1992.

având în vedere Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (2), în special articolul 12 alineatele (1) și (4), articolul 15 litera (a), articolul 16 alineatul (2), articolul 19 teza introductivă și articolul 19 literele (a) și (b),

(2) JO L 192, 23.7.2010.

întrucât:

(1) Directiva 2009/156/CE stabilește condițiile de sănătate animală pentru importul în Uniune al ecvideelor vii. Directiva prevede, printre altele, că se autorizează numai importurile în Uniune de ecvidee care provin din țări terțe care sunt indemne de pestă cabalină africană (PCA) timp de doi ani.

(2) Decizia 92/260/CEE a Comisiei (3) stabilește condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară pentru admiterea temporară pentru o perioadă mai scurtă de 90 de zile a cailor înregistrați. Anexa II (E) la decizia respectivă stabilește un model de certificat de sănătate pentru admiterea temporară a cailor înregistrați din țările terțe enumerate în grupa E, printre altele, din Algeria, Kuweit, Maroc, Oman,, Qatar, Tunisia și Turcia.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...