Universul Juridic nr. 10/2017

Egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea în sistemul constituțional român și în dreptul comparat - aspecte selective
de Nicolae Pavel

12 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Preambul

Obiectul de studiu al demersului științific va fi circumscris analizei științifice a celor patru mari părți ale acestuia respectiv: 1. Identificarea reglementărilor constituționale privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea în sistemul constituționale român și în dreptul comparat - aspecte selective; 2. Identificarea reglementărilor privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea în standardele universale și europene privind drepturile omului; 3. Repere jurisprudențiale privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și a nediscriminării, în deciziile Curții Constituționale a României. 4. Concluzii.

În opinia noastră, domeniului studiat este important pentru doctrina constituțională în materie, pentru doctrina drepturilor omului și pentru doctrina dreptului european al drepturilor omului, deoarece prin acest demers științific, ne propunem să stabilim, în abordare diacronică și selectivă o reflectare complexă și completă, dar nu exhaustivă a întregii sfere actuale privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea.

Din dreptul comparat, am selectat pentru studiul de față Constituția Franței și Constituția Belgiei, precum și doctrina constituțională franceză și belgiană deoarece, după opinia noastră, acestea au fost izvorul primar de inspirație al doctrinei constituționale române.

Din perspectiva acoperii integrale, dar nu exhaustive a sferei privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și a nediscriminării, a fost introdusă în schema logică, o abordare diacronică și selectivă a tendințelor actuale privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și a nediscriminării.

Prin această abordare, ne propunem să identificăm egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea, în Declarația universală a drepturilor omului și în celelalte documente subsecvente adoptate la nivel internațional și european, în doctrina constituțională românească și în Constituțiile unor state membre ale Uniunii Europene.

Chiar dacă egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea, se întoarce în timp la adoptarea primelor constituții scrise, interesul teoretic pentru reluarea ei este determinat de faptul că în literatura de specialitate deja existentă nu totdeauna sa acordat atenție suficientă unor aspecte teoretice privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și a nediscriminarea.

2. Identificarea reglementărilor constituționale privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea în sistemul constituționale român și în dreptul comparat - aspecte selective

2.1. Identificarea reglementărilor constituționale privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea în sistemul constituționale român

2.1.1. Din analiza sistematică a conținutului normativ al Statutul dezvoltator al Convenției din 7/9 August 1858(1) care după opinia noastră, în temeiul art. XVII poate fi considerat o Constituție, nu conține nicio dispoziție privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea.

2.1.2. Din analiza sistematică a conținutului normativ al Constituției române din 1866(2) , rezultă că aceasta nu stabilește niciun criteriu de nediscriminare.

2.1.3. Din analiza sistematică a conținutului normativ al Constituției României din 1923(3) , rezultă că aceasta este prima Constituție română care reglementează următoarele criterii de nediscriminare, în conținutul art. 5 din Titlul II intitulat Despre drepturile românilor: "Românii, fără deosebire de origină etnică, de limbă sau de religie, se bucură de libertatea conștiinței, de libertatea învățământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociație și de toate libertățile și drepturile stabilite prin legi".

2.1.4. Din analiza sistematică a conținutului normativ al Constituția României din 1938(4) rezultă că aceasta reglementează următoarele criterii de nediscriminare, în conținutul art. 4. art. 5 și art. 6 din conținutul Capitolului I al Titlului II, intitulat "Despre datoriile Românilor" având următoarele formulări:

1. art. 4: "Toți Românii, fără deosebire de origine etnică și credință religioasă, sunt datori: a socoti Patria drept cel mai de seamă temei al rostului lor în viață, a se jertfi pentru apărarea integrității, independenței și demnității ei; a contribui prin munca lor la înălțarea ei morală și propășirea ei economică; a îndeplini cu credință sarcinile obștești ce li se impun prin legi și a contribui de bună voie la împlinirea sarcinilor publice, fără de care ființa Statului nu poate viețui".

2. art. 5: "Toți cetățenii români, fără deosebire de origine etnică și credință religioasă, sunt egali înaintea legii, datorându-i respect și supunere. Nimeni nu se poate socoti dezlegat de îndatoririle sale civile ori militare, publice ori particulare, pe temeiul credinței sale religioase sau de orice altfel".

3. art. 6: "Nu se admite în Statul Român nicio deosebire de clasă socială. Privilegiile în așezarea dărilor sunt oprite. Micșorările și măririle de impozite nu pot fi decât generale și statornicite prin legi".

Din analiza sistematică a conținutului normativ al celor trei articole menționate mai sus, rezultă nominalizarea următoarelor criterii de nediscriminare: originea etnică, credința religioasă și clasa socială.

2.1.5. Din analiza sistematică a conținutului normativ al Constituția din 1948>(5) rezultă că aceasta reglementează următoarele criterii de nediscriminare, în conținutul id_link=9698482;art. 16 ~al Titlului III, intitulat "Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor" având următoarea formulare: "Toți cetățenii Republicii Populare Române, fără deosebire de sex, naționalitate, rasă, religie sau grad de cultură, sunt egali în fața legii".

Criteriile de nediscriminare stabilite de textul menționat sunt următoarele: sex, naționalitate, rasă, religie sau grad de cultură.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...