Guvernul României

Hotărârea nr. 734/2017 privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»", precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) și art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj- Oradea»", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, cu suma totală de 156 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente Cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 "Programe din Fondul de Coeziune" (FC).

(2) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată - respectiv construcție - situat pe terenul supus exproprierii prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, aflat la poziția nr. 48 din anexa nr. 2, cu corespondent la nr. crt. 6 din anexa la prezenta hotărâre, iar anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 se completează în mod corespunzător.

(3) Suma prevăzută la alin. (1), în care se include și suma necesară justei despăgubiri pentru imobilul care face obiectul exproprierii potrivit alin. (2), este aferentă despăgubirii, în condițiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, respectiv nr. crt. 40, 41, 43, 46-49, 51, 214, 223, 624 și 926, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2016, se modifică în sensul actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) cu suma suplimentată conform art. 1 alin. (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. -

Sumele individuale prevăzute la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 4. -

Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Ninel Cercel,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 5 octombrie 2017.

Nr. 734.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»", proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Nr. crt. din Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 Județ Localitate Nume și prenume proprietar Categoria de folosință Tarla Parcela Nr. cadastral Suprafața totală (mp) Suprafața de expropriat (mp) Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 40 Mureș Bogata Comuna Bogata Curți construcții intravilan 16 438,00 359,00 1.400,10
C1 (locuință)
S = 20 mp
30.952,38
2 41 Mureș Bogata Doda Ioan Intravilan arabil 16 1215 381,00 287,00 1.119,30
Curți construcții intravilan 16 1216, 1217/1 531,00 367,00 1.431,30
C1 (locuință)
S = 66 mp, C2 (anexă) = 12 mp
130.000,00
3 43 Mureș Bogata Comuna Bogata Curți construcții intravilan 3,00 3,00 11,70
C1 (bazin captare apă) S = 3 mp 819,00
4 46 Mureș Bogata Horvath I. Irina Curți construcții intravilan 16 383 772,00 131,00 1.820,00
5 47 Mureș Bogata Lakatos Cornelia Intravilan arabil 16 362 103,00 103,00 401,70
Intravilan fâneață 51,00 51,00 198,90
Curți construcții intravilan 366,00 366,00 1.427,40
Lakatos Cornelia, Lorenzo Asnicar C1 (locuință)
S = 86 mp
133.095,24
6 48 Mureș Bogata Mursa Ioan Viorel Curți construcții intravilan 473,00 473,00 1.844,70
C1 (locuință)
S = 55 mp
55,00 55,00 85.119,05
7 49 Mureș Bogata S.C. DISTRIGAZ- NORD - S.A. Târgu Mureș Curți construcții intravilan 16 nr. topo 321/1 176,00 176,00 686,40
C1 (locuință)
S = 93 mp
35.982,14
Intravilan arabil 175,00 175,00 682,50
8 51 Mureș Bogata Mihaltean Gh. Elena, Mihaltean Elena Silvia Curți construcții intravilan 157 1.039,00 420,00 1.638,00
C1 (locuință)
S = 80 mp, C2 (anexă)
S = 6 mp
123.809,52
9 214 Mureș Chețani Naghi Alexandru, Gergely Ileana Arabil extravilan 74 2412/1/1/3 1.000,00 394,00 472,80
Casa pompe
S = 6 mp
6,00 1.794,00
10 223 Mureș Chețani S.C. MRB Curți construcții intravilan 1.216,00 714,00 3.898,44
C1 (sediu firmă + spațiu de locuit)
S = 202 mp
331.760,00
C2 (anexă)
S = 16 mp
0,00 0,00
11 624 Mureș Cuci Marian I. Ioan, Marian Aurel Intravilan arabil 45 264/2/B 3.800,00 1.283,00 7.005,18
Construcție C1 (magazie cereale) = 169 mp 169,00 30.758,00
12 926 Mureș Iernut Kiss L. Margareta Curți construcții extravilan 19 2558 50871 900,00 708,00 7.434,00
C1 - casă
S = 126 mp; C2 - anexă
S = 28 mp, C3 - anexă
S = 23 mp
229.320,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...