Guvernul României

Hotărârea nr. 731/2017 privind modificarea și completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Articolul 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:

Competiția Locul I Locul II Locul III Locul IV Locul V Locul VI Cine acordă premiile/recompensele
a) Jocuri olimpice - echivalentul în lei 70.000 euro 56.000 euro 42.000 euro 28.000 euro 21.000 euro 14.000 euro Comitetul Olimpic și Sportiv Român
b) Jocuri olimpice de tineret - lei 18.000 13.000 9.000 7.000 5.000 2.500 Comitetul Olimpic și Sportiv Român
c) Jocuri paralimpice - echivalentul în lei 70.000 euro 56.000 euro 42.000 euro 28.000 euro 21.000 euro 14.000 euro Ministerul Tineretului și Sportului
d) Campionate mondiale/Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi speciale: Ministerul Tineretului și Sportului
- seniori; 56.000 37.000 30.000 10.000 7.000 5.000
- tineret, juniori I; 19.000 11.000 8.000 3.000 2.500 1.500
- juniori II, cadeți; - lei 11.000 8.000 6.000 2.000 1.500 1.000
e) Campionate europene/Campionate europene pentru persoane cu nevoi speciale: Ministerul Tineretului și Sportului
- seniori; 37.000 22.000 15.000 4.500 4.000 3.000
- tineret, juniori I; 11.000 8.000 5.500 2.500 2.000 1.500
- juniori II, cadeți; - lei 6.000 4.500 3.000 2.000 1.500 1.000
f) Festivalul Olimpic al Tineretului European - lei 6.000 4.000 3.000 2.000 1.500 1.000 Comitetul Olimpic și Sportiv Român
g) Jocuri mondiale universitare, Campionate mondiale școlare și universitare, militare, ale polițiștilor, feroviare și altele asemenea - lei 4.000 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ministerul de resort
h) Campionate europene școlare și universitare - lei 4.000 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ministerul de resort
i) Jocurile francofoniei - lei 8.000 3.000 2.000 - - - Ministerul Tineretului și Sportului
j) Cupe mondiale interțări - seniori - lei 3.500 2.500 2.000 - - - Federațiile sportive naționale
k) Cupe europene interțări - seniori - lei 3.500 2.500 2.000 - - - Federațiile sportive naționale
l) Cupe europene intercluburi - seniori - lei 3.000 2.000 1.500 - - - Cluburile sportive
m) Campionate naționale: Cluburile sportive și federațiile sportive naționale
- sporturi individuale:
• seniori 2.000 1.500 1.200 - - -
• tineret, juniori I 1.200 800 500 - - -
• juniori II, cadeți 900 700 400 - - -
- jocuri sportive:
• seniori 4.000 3.000 2.000 - - -
• tineret, juniori I 3.000 2.000 1.500 - - -
• juniori II, cadeți - lei 2.000 1.500 1.000 - - -
n) Cupa României 1.500 1.200 1.000 - - - Cluburile sportive
- discipline individuale
- jocuri sportive - lei 3.000 2.000 1.500 - - -
o) Jocurile Europei - lei 15.000 9.000 6.000 5.000 3.000 2.500 Comitetul Olimpic și Sportiv Român
p) Jocurile INVICTUS - lei 20.000 15.000 12.000 9.000 7.000 5.000 Ministerul de resort"

2. După alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Beneficiază de premiul stabilit pentru locul VI la Jocurile INVICTUS și participanții înscriși în competiție care nu s-au clasat pe primele 6 locuri."

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa,
secretar de stat
Ministrul tineretului și sportului,
Marius-Alexandru Dunca
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 5 octombrie 2017.

Nr. 731.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...