Universul Juridic nr. 10/2017

Procedura ridicării sechestrului asigurător după soluționarea dosarului penal potrivit procedurii civile
de Mariana Stan

06 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

O problemă des întâlnită în practica instanțelor judecătorești actuale este procedura ridicării sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor inculpaților, bunuri mobile sau imobile, prin ordonanțe ale parchetului, menținute de către instanțele de judecată până la rămânerea definitivă a dosarului penal și ulterior, în cazul bunurilor imobile, notate în cartea funciară la solicitarea instanței de judecată, precum și procedura radierii sechestrului asigurător, la solicitarea inculpatului, după finalizarea dosarului penal.

Practic, printr o ordonanță reprezentantul Ministerului Public, în cursul urmăririi penale, instituie sechestrul asigurător asupra bunurilor inculpatului în limita prejudiciului din dosarul cauzei pentru indisponibilizarea bunului pentru ca inculpatul să nu înstrăineze bunul și în acest mod să își diminueze activul patrimonial.

Măsurile dispuse în cadrul urmăririi penale de către procuror, sau a cercetării judecătorești de către instanță, au ca scop garantarea executării obligațiilor patrimoniale după soluționarea dosarului penal și a acțiunii civile în cadrul procesului penal pentru repararea pagubei produse prin infracțiune până la concurența valorii probabile a pagubei. Această măsura este, de regulă, menținută prin sentințele și deciziile penalepronunțate în dosare, în situația condamnării până la acoperirea integrală a prejudiciului stabilit de către instanța de judecată.

Ordonanța, în vederea instituirii sechestrului, privind bunurile imobile, de obicei, se comunică Biroului de Carte Funciară din circumscripția teritorială unde se află bunul, spre a fi notată în partea a III a cărții funciare, la sarcini, de către procurorul de caz, sau de către judecător. După terminarea cercetărilor judecătorești, în situația condamnării, judecătorul dispune, din oficiu, notarea sentinței sau deciziei pentru a se proceda la recuperarea prejudiciului cauzat prin săvârșirea infracțiunii sau a infracțiunilor pentru care este cercetat și apoi condamnat inculpatul. De remarcat este faptul că încheierea prin care se instituie sechestrul asupra bunurilor, în practică, rareori se comunică sau foarte târziu, în mare parte datorită birocrației de care avem parte și chiar dacă este achitată suma indicată în sentință sau decizie, judecătorul, din nefericire, prin exces de zel, va lua aceeași decizie de a transmite către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară solicitarea de a se nota instituirea sechestrului potrivit sentinței sau deciziei pronunțate în cauză, iar în același timp organele fiscale instituie sechestru asupra bunurilor mobile aflate în proprietatea inculpatului condamnat.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...