Pandectele Săptămânale nr. 5/2017

Conflict negativ de competență. Cerere de punere sub interdicție. Schimbarea domiciliului intimatei ulterior introducerii acțiunii. Declinare de competență în favoarea instanței în circumscripția căreia se află noul domiciliu al părții. Competența instanței învestite inițial de a soluționa cererea, Editura Rosetti
de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă

16 august 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Competența de soluționare a cererii având ca obiect punerea sub interdicție revine, în temeiul C.proc.civ., instanței în a cărei raza teritorială se afla, la data sesizării instanței, domiciliul persoanei a cărei punere sub interdicție se solicită.

Împrejurarea că, ulterior datei formulării cererii de chemare în judecată, intimata și-a schimbat domiciliul, nu are niciun efect în ceea ce privește determinarea instanței competente, în acest sens fiind și dispozițiile art. 107 C. proc. civ., care prevăd că "instanța rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul își schimbă domiciliul sau sediul”. Din interpretarea acestui text de lege, reiese că schimbarea domiciliului intimatei nu poate determina declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea instanței în circumscripția căreia se află noul domiciliu/noua reședință a acesteia, schimbarea ulterioară a reședinței sau a domiciliului neputând avea efecte decât asupra locului citării părții, conform dispozițiilor art. 172 C. proc. civ., instanța inițial învestită rămânând competentă să soluționeze cauza.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galați la data de 07.06.2016, petenta A. a solicitat instanței punerea sub interdicție a intimatei B. și numirea sa în calitate de tutore. Petenta a mai solicitat numirea sa în calitate de curator al intimatei până la punerea sub interdicție a acesteia în vederea ridicării drepturilor bănești cuvenite intimatei.

În motivarea cererii, petenta a arătat că intimata este mama sa și de aproximativ 2 ani de zile manifestă un comportament anormal din cauza afecțiunilor psihice de care suferă aceasta. Petenta a precizat că intimata nu se mai preocupă de treburile gospodărești, are schimbări bruște de atitudine și depresii severe frecvente.

A mai precizat că intimata, mama sa, a divorțat în mod amiabil de tatăl său și fiind manipulată de acesta dorește să renunțe la toate bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei în favoarea acestuia și chiar a formulat plângeri la poliție împotriva petentei prin care s-a plâns că a fost agresată fizic de fiica sa deși acest fapt nu corespunde realității.

În drept a invocat dispozițiile art. 164, art. 170 și art. 167 C. civ.

Prin sentința civilă nr. 6742 din 12.10.2016, Judecătoria Galați a admis excepția de necompetență teritorială invocată din oficiu și a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Podu Turcului, argumentând că, în conformitate cu dispozițiile art. 936 C. proc. civ. cererea de punere sub interdicție judecătorească se soluționează de instanța de tutelă

în a cărei circumscripție aceasta își are domiciliul.

Cu referire la noțiune de „domiciliu”, instanța a reținut că, potrivit dispozițiilor art. 87 C. civ., domiciliul persoanei fizice se află acolo unde acesta declară că își are locuința principală, iar schimbarea domiciliului operează atunci când persoana se mută într-un anumit loc cu intenția de a avea acolo locuința principală.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...