ANEXA Nr 1 | Hotărâre 640/2017

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 1

Produsele distribuite

I. Caracteristici generale:

Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la art. 2 lit. a), în cadrul programului pentru școli se vor distribui numai produse alimentare care respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

II. Caracteristici specifice pentru livrare către unitățile de învățământ:

A. Fructe și legume

1. Se pot distribui următoarele:

- mere;

- pere;

- struguri de masă;

- prune;

- morcov, păstârnac, țelină rădăcină, sfeclă roșie;

- ardei grași;

- castraveți proaspeți.

2. Porția de fructe distribuită are cel puțin 100 grame și conține o singură specie de fructe, iar porția de legume distribuită are cel puțin 200 grame și poate fi un amestec din speciile propuse, preparate și gata de consum în stare proaspătă.

3. Fructele și legumele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. Amestecurile vor conține legume sănătoase, spălate, curate fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, curățate și tăiate în bucăți gata de consum și fără niciun alt ingredient.

4. Fiecare porție va fi ambalată individual.

5. Merele, perele, strugurii de masă și ardeii grași distribuiți întregi vor fi încadrate la categoria "Extra" și/sau categoria I, conform standardului de comercializare specific, prevăzut în anexa I "Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3" - partea B "Standarde specifice de comercializare", partea 1, partea 6, partea 8 și partea 9 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, cu modificările și completările ulterioare.

6. Prunele, morcovii, păstârnacul, țelina rădăcină și sfecla roșie distribuite vor respecta standardul de comercializare general, prevăzut în anexa I "Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3" - partea A "Standardul de comercializare general".

7. Amestecurile de legume vor respecta prevederile art. 4 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011.

8. Data-limită de consum al fructelor și legumelor este după cum urmează: Modificări (1)

• 7 zile de la livrare pentru mere, pere, struguri, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;

• 2-3 zile de la livrare pentru prune, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;
• 14-15 zile de la livrare pentru morcovi, țelină rădăcină, păstârnac, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;
• 3-4 zile de la livrare pentru ardeii grași și castraveți, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;
• 30 de zile de la livrare pentru sfecla roșie, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;
• 24 de ore de la livrare pentru amestecurile de legume care conțin și ardei gras și 48 de ore de la livrare pentru amestecurile de legume fără ardei gras, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat.

B. Lapte și produse lactate

1. Se vor distribui:

- lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao;

- produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana și alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de fructe, fără adaos de cacao.

2. Porția de lapte și porția de produse lactate au un conținut de minimum 3,2% proteine și de minimum 1,8% grăsime. Porția de produse lactate conține cel puțin 90% din greutate lapte tratat termic.

3. Porția de lapte distribuită are 200 ml, iar porția de produse lactate distribuită are 125 grame.

4. În cadrul Programului pentru școli nu se vor distribui produse obținute în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului de stat, ministrul sănătății, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum.

5. Data-limită de consum al produselor este de: Modificări (1)

a) 8 zile de la data fabricației, în cazul laptelui pasteurizat, și 6 luni de la data fabricației, în cazul laptelui UHT;

b) 5 zile pentru produsele lactate.

C. Produse de panificație Modificări (1)

1. Se vor distribui:

- corn sau baton din făină integrală fără adaos de zahăr sau îndulcitori și alți aditivi alimentari;

- covrigi simpli sau biscuiți uscați din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori și alți aditivi alimentari.

2. Porția produselor de panificație, indiferent de tipul produsului, va avea 80 grame.

3. Pentru diversificare, făina integrală folosită la prepararea produselor de panificație poate conține amestecuri de semințe (floarea-soarelui, dovleac, susan, in și/sau mac).

4. Data-limită de consum al produselor este de 48 de ore.

III. Specificații privind etichetarea și marcarea

Produsele distribuite în cadrul programului pentru școli vor avea inscripționate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii, după caz:

a) denumirea produsului: denumirea speciei și a soiului de fructe sau legume, lapte de consum, lapte UHT, lapte bătut, corn, baton etc.;

b) lista legumelor în cazul amestecurilor și lista ingredientelor în cazul produselor lactate și al celor de panificație, conform legislației specifice în vigoare. În cazul laptelui și al produselor lactate, se vor menționa conținutul minim de proteine și grăsimi;

c) în cazul laptelui, produselor lactate și de panificație se vor menționa și substanțele care cauzează alergii sau intoleranțe;

d) declarația nutrițională;

e) cantitatea netă exprimată în grame, în cazul fructelor, legumelor, produselor lactate și al celor de panificație, și exprimată în mililitri, în cazul laptelui;

f) data-limită de consum, sub forma: "expiră la data de . . ." cu înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului; Modificări (1)

g) condiții de depozitare;

h) denumirea și adresa producătorului și ale distribuitorului, după caz;

i) mențiune privind lotul;

j) ambalajul laptelui și al produselor lactate va prezenta în mod obligatoriu marca de identificare ovală, care să ateste că laptele și produsele lactate au fost obținute într-o unitate autorizată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare;

k) mențiunea "Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru școli conform Ordonanței Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!" Modificări (1)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...