Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Ordinul nr. 193/2017 pentru aprobarea Listei unităților sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul Serviciului juridic și relații internaționale aprobat cu nr. 478/C.V. din data de 30 august 2017,

- prevederile art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (10) lit. l) și art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare și a modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate,

președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Lista unităților sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
Vasile Cepoi

București, 31 august 2017.

Nr. 193.

ANEXĂ

LISTA
unităților sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017

Nr. crt. Denumirea unității sanitare cu paturi Sediul Codul de înregistrare fiscală Raportul de acreditare Ordinul de acreditare Categoria de acreditare Perioada de acreditare
1 Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București, Calea Griviței nr. 218, sectorul 1 4967072 462/CV/28.08.2017 185/30.08.2017 Acreditat 30.08.2017- 29.08.2022
2 ADRIA MED - S.R.L. - Centrul Medical Galenus Târgu Mureș, str. M. Viteazu nr. 31, județul Mureș 16877780 463/CV/28.08.2017 186/30.08.2017 Acreditat 30.08.2017- 29.08.2022
3 Spitalul Orășenesc Făurei Făurei, Str. Păcii nr. 6, județul Brăila 4721239 464/CV/28.08.2017 188/30.08.2017 Neacreditat
4 Dr. Irimia - S.R.L.; Self Control - S.R.L. - unitate sanitară cu paturi Pitești, str. Negru Vodă nr. 3-5, județul Argeș 21380034 465/CV/28.08.2017 187/30.08.2017 Neacreditat
;
se încarcă...