Consiliul Județean Olt

Hotărârea nr. 29/2017 cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 2018-2020

23 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
  •  

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2169/13.03.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2170/13.03.2017;

- raportul nr. 2171/13.03.2017 al Direcției Economice, Buget -

Finanțe;

- raportul nr. 2587/22.03.2017 al Comisiei pentru Studii Economico -

Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului;

- raportul nr. 2573/22.03.2017 al Comisiei pentru Administrație

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...