Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2379/2017 pentru modificarea și completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1), (2) și (8) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Precizările privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera a3) a literei A) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a3) pentru conturile de venituri bugetare ale bugetului Fondului pentru mediu și bugetului Trezoreriei Statului, codurile IBAN au următoarea structură:

- pentru bugetul Fondului pentru mediu:

RO zz TREZyyy 20 I cccccc xxxx,

în care:

- RO = codul de țară;

- zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy = codul de identificare unic al unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- 20 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 «Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală»;

- I = sursa de finanțare «bugetul Fondului pentru mediu»;

- cccccc = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificație/subcapitol/paragraf). În situația în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol și subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

- xxxx = 4 caractere reprezentând câmp hașurat cu litera X;

- pentru bugetul Trezoreriei Statului:

RO zz TREZyyy 20 J cccccc xxxx,

în care:

- RO = codul de țară;

- zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy = codul de identificare unic al unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- 20 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 «Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală»;

- J = sursa de finanțare «Bugetul Trezoreriei Statului»;

- cccccc = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificație/subcapitol/00 - pentru paragraf). În situația în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol și subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

- xxxx = 4 caractere reprezentând câmp hașurat cu litera X;".

2. La articolul 1 alineatul (1), după litera a4) a literei A) se introduce o nouă literă, litera a5), cu următorul cuprins:

"

a5) prin excepție de la prevederile lit. a1) și a2), structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat aprobate prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 6 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA este următoarea:

RO zz TREZyyy tt s cccccc x TVA,

în care:

- RO = codul de țară;

- zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy = codul de identificare unic al unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

- s = sursa de finanțare, care se completează cu litera «A» reprezentând sursa «Integral de la buget»;

- cccccc = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificație/subcapitol/paragraf). În situația în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol și subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

- x = caracter reprezentând câmp hașurat cu litera X;

- TVA = șirul de caractere «TVA»."

3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), structura codurilor IBAN aferente conturilor de disponibilități prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, deschise la unitățile Trezoreriei Statului, este următoarea:

a) pentru conturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA:

RO zz TREZ yyy cccccc xxxx TVA,

în care:

- RO = codul de țară;

- zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy = codul de identificare unic al unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- cccccc = codul contului de disponibilități deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv:

- în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - contul 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017»;

- în cazul instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - conturile:

- 50.22.11 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017»;

- 50.22.12 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017»;

- 50.22.13 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017»;

- 50.22.14 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017»;

- 50.22.15 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017».

- xxxx - 4 caractere reprezentând câmp hașurat cu litera X;

- TVA = șirul de caractere «TVA».

b) pentru contul distinct de disponibil prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA:

RO zz TREZ yyy cccccc xxxxxxx

în care:

- RO = codul de țară;

- zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy = codul de identificare unic al unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- cccccc = codul contului de disponibilități deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv contul 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017»;

- xxxxxxx - 7 caractere reprezentând câmp hașurat cu litera X."

4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

În perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, eventualele sume reprezentând TVA achitate în conturile de venituri ale bugetului de stat aprobate prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 6 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, pentru care în instrumentele de plată primite prin sistemul electronic de plăți a fost completat eronat codul IBAN beneficiar care nu are structura prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. A) lit. a5), se redirijează în sistem informatic către codurile IBAN corespunzătoare, cu excepția sumelor achitate eronat pentru care sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (1) din aceeași ordonanță a Guvernului."

Art. II. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 octombrie 2017.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 7 septembrie 2017.

Nr. 2.379.

;
se încarcă...