Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 2/2017

Informație de interes public. Condiția justificării unui interes de către solicitantul unor astfel de informații, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Pitești

07 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Jurisprudență

Pentru obținerea unor astfel de informații reclamantul trebuie să justifice un interes personal, legitim, condiție impusă de dispozițiile art. 32 C.proc.civ. care enumeră această condiție a justificării unui interes, pe lângă cele privind calitatea procesuală, capacitatea procesuală și formularea unei pretenții, ca fiind condiție sine qua non a unei cereri.

Interesul reprezintă folosul practic, material sau moral urmărit de cel care formulează cererea, instanța trebuind să prefigureze folosul efectiv pe care acesta l-ar obține în ipoteza admiterii cererii sale.

Solicitarea reclamantului de a-i fi pusă la dispoziție o statistică a cererilor de strămutare soluționate de o instanță, în ce măsură s-a făcut aplicarea art.145 C.proc.civ., nu este de natură să-i servească reclamantului în vreun fel, susținerea sa că trebuie să-și pregătească apărarea în mai multe dosare pe care le are pe rolul instanței nu este de natură să justifice obținerea acestor informații.

Prin acțiunea înregistrată la data de 01.02.2016, disjunsă din dosarul 4538/109/2015, reclamantul AA a chemat în judecată pe pârâta Curtea de Apel Pitești, solicitând obligarea acesteia de a-i comunica informațiile de interes public solicitate prin cererea înregistrată la data de 16.12.2015.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că prin cererea înregistrată la data de 16.12.2015, a solicitat pârâtei să-i comunice informații de interes public, respectiv numărul de cereri de strămutare și recuzare admise și numărul hotărârilor în care s-a făcut aplicarea dispozițiilor art.145 alin.2 Cod de procedură civilă, în sensul de a se arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanță anterior strămutării urmează să fie păstrate.

S-a mai arătat că prin răspunsul nr.52/R/28.12.2015, pârâta i-a comunicat doar numărul total de cereri de strămutare admise de Secția I Civilă în anii 2013 - 2015 ceea ce nu corespunde cu solicitarea sa și nu prezintă nici un interes.

Prin sentința civilă nr.374 din 15 aprilie 2016, pronunțată de Tribunalul Argeș, a fost respinsă acțiunea.

Pentru a se pronunța astfel, tribunalul a reținut următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 16.12.2015, reclamantul a solicitat pârâtei să-i comunice informații de interes public, respectiv numărul de cereri de strămutare și recuzare admise și numărul hotărârilor în care s-a făcut aplicarea dispozițiilor art.145 alin.2 Cod de procedură civilă, în sensul de a se arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanță anterior strămutării urmează să fie păstrate.

Potrivit art.1 din Legea nr.544/2001, accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

De asemenea, dispozițiile art.5 alin.1 din același act normativ enumeră categoriile de informații de interes public pe care autoritățile publice sunt obligate să le comunice.

Din adresa nr.52/R/28.12.2015, emisă de pârâtă, a rezultat că aceasta a comunicat reclamantului numărul de cereri de strămutare admise, iar prin adresa nr.11/R/15.03.2016, a precizat că potrivit prevederilor legale și regulamentelor aplicabile, instanța nu deține evidențele primare privind numărul cererilor de recuzare , defalcate pe fiecare judecător.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...