Săptămânalul de drept nr. 35/2017

Despre interogatoriul luat într-un proces
de Mădălina Moceanu

01 septembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin Decizia nr. 470/27.06.2017 (decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 690/25.08.2017), cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată în două dosare și a constatat că dispozițiile art. 194 lit. e) tezele a treia și a patra și ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Care a fost obiectul excepției de neconstituționalitate analizate de CCR?

Obiectul excepției de neconstituționalitate l-au constituit dispozițiile art. 194 lit. e) tezele a treia și a patra și ale art. 355 alin. (1) din C. proc. civ., care au următorul cuprins:

Art. 194 lit. e) tezele a treia și a patra din C. proc. civ.: "Cererea de chemare în judecată va cuprinde: [...] e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispozițiile art. 150. Când reclamantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfățișarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi atașat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele și adresa martorilor, dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;".

Art. 355 alin. (1) din C. proc. civ.: "Statul și celelalte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica în prealabil, în condițiile prevăzute la art. 194 lit. e). ".

Care au fost criticile formulate de către autorii excepției de neconstituționalitate?

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...