Revista de Drept social (Rosetti) nr. 2/2017

Indemnizație pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Oradea, secția I civilă

25 august 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

La data la care s-a stabilit indemnizația prevăzută de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006, petentul avea calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, pensie care însă, potrivit art. 109 alin. (1), art. 110 alin. (1) și art. 123 din Legea nr. 223/2015 a devenit pensie militară de stat, astfel că, din data de 01.01.2016 acesta a pierdut calitatea cerută de legiuitor pentru a fi beneficiar al acesteia. Dreptul la plata acestei indemnizații a renăscut în baza Legii nr. 83/2016, fără însă ca prin aceasta să se fi stabilit acordarea retroactivă.

Prin sentința civilă nr. 570/LM din 22.09.2016, Tribunalul (...) a respins contestația formulată de contestatorul (...) având domiciliul procedural ales la Cabinet avocat (...) în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII SECTORIALA A (...) ca neîntemeiată.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut următoarele considerente:

Reclamantul a fost înscris la pensie de serviciu pentru limita de vârstă, prin Decizia nr. 4526/11.02.2013, urmare a depunerii dosarului de pensionare, înregistrat la (...) și de asemenea, acesta are și calitatea de membru al unei uniuni de creatori, fiind, în această calitate, beneficiar al indemnizației prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 8/2006, în cuantum de 781 lei.

Prin Decizia nr. 4526/05.01.2016, s-a dispus încetarea plății indemnizației stabilite prin Decizia nr. 4526/11.02.2013, motivat de faptul că urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat începând cu data de 1 ianuarie 2016, s-a restrâns sfera de aplicabilitate a dispozițiilor Legii nr. 8/2006, aceasta aplicându-se doar persoanelor care au calitatea de pensionari în sistemul public de pensii conform Legii nr. 263/2010.

În drept, instanța de fond a avut în vedere dispozițiile art. 1 din Legea nr. 8/2006 conform căruia „Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizație lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică”.

Totodată s-a mai reținut că art. 109 alin. (l) Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, prevede că: „Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...