Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1791/2006 de adaptare a unor regulamente și decizii adoptate în domeniile liberei circulații a mărfurilor, liberei circulații a persoanelor, dreptului societăților comerciale, politicii în domeniul concurenței, agriculturii (inclusiv legislația sanitar-veterinară și fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalității, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne, uniunii vamale, relațiilor externe, politicii externe și de securitate comune și instituțiilor, ca urmare a aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006R1791

Modificări (...)

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României1, în special articolul 4 alineatul (3),

1 JO L 157, 21.6.2005.

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din actul de aderare, atunci când actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și ar trebui adaptate ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexele la acesta, actele necesare sunt adoptate de către Consiliu, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2) Actul final al conferinței în cadrul căreia a fost elaborat Tratatul de aderare a arătat că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la o serie de adaptări care să fie aduse actelor adoptate de către instituții, devenite necesare ca urmare a aderării, și a invitat Consiliul și Comisia să adopte, înainte de aderare, aceste adaptări, completate și actualizate, dacă este cazul, pentru a ține seama de evoluția legislației Uniunii.

(3) Prin urmare, următoarele regulamente ar trebui modificate în consecință:

- în domeniul liberei circulații a mărfurilor: Regulamentele (CE) nr. 2003/2003(2) și (CE) nr. 339/93 (3),

2 JO L 304, 21.11.2003.

3 JO L 40, 17.2.1993.

- în domeniul liberei circulații a persoanelor: Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 (4) și (CEE) nr. 574/72 (5) ,

4 JO L 149, 5.7.1971.

5 JO L 74, 27.3.1972.

- în domeniul dreptului societăților comerciale: Regulamentul (CE) nr. 2157/2001(6),

6 JO L 294, 10.11.2001.

- în politica în domeniul concurenței: Regulamentul (CE) nr. 659/1999(7),

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...