Art 41 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare | Normă

Acesta este un fragment din Normele de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali din 21.08.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea și desfășurarea examenului de specializare -
Art. 41. -

(1) Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la proba practică și proba scrisă.

(2) Secretarul comisiei locale de examen, în baza mediilor finale și a cataloagelor pentru fiecare probă, întocmește catalogul examenului de specializare.

Acesta este un fragment din Normele de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali din 21.08.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 31 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 32 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 33 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 34 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 35 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 36 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 37 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 38 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 39 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 40 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 41 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 42 Organizarea și desfășurarea examenului de specializare
Art 43 Dispoziții finale
Art 44 Dispoziții finale
;
se încarcă...