Săptămânalul de drept nr. 30/2017

STUDIU DE CAZ: Acordarea drepturilor salariale conform Contractului colectiv de muncă
de Mădălina Moceanu

28 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin acțiunea în conflict individual de muncă, reclamanta T.A. a chemat în judecată pe pârâtele (…), solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunța să se dispună:

I. Obligarea pârâtelor la plata:

1. Diferențelor de salariu rezultate din salariul de bază minim brut negociat în cuantum de 700 lei, prevăzut de art. 41 din Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010 și sumele efectiv primite pe perioada octombrie 2009-iulie 2011;

2. Diferențelor între sumele efectiv primite cu titlu de primă de vacanță, de Crăciun și salariul suplimentar pe anul 2009, Paște, Ziua Feroviarului, primă de vacanță, de Crăciun și salariul suplimentar pe anul 2010, respectiv Paște, Ziua Feroviarului, primă de vacanță, și parțial salariul suplimentar pe anul 2011, precum și șase salarii compensatorii la data concedierii și sumele rezultate în urma recalculării salariului potrivit petitului I pct. 1;

II.Obligarea pârâtelor la operarea modificărilor corespunzătoare în carnetul de muncă.

În motivarea acțiunii sale, reclamanta a arătat că a fost angajată la societatea pârâtă până în luna iunie 2011, când i-a încetat contractul de muncă ca urmare a concedierii colective și că în perioada noiembrie 2009-iunie 2011 i s-au calculat drepturile salariale avându-se în vedere salariul de bază minim brut de 570 lei stipulat în CCM la nivel de unitate, care era mai mic decât cel prevăzut de art. 41 alin. (3) lit. a) din CCM Unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010 începând cu 01.07.2008, respectiv de 600 lei cu începere din 21.04.2010.

În drept, reclamanta a invocat Legea nr. 130/1996, CCM la nivel de ramură transporturi nr. 722/2008, CCM la nivel de grup de unități valabil pe anii 2008-2010 nr. 2836/2006, Codul muncii.

Ce apărări concrete a formulat pârâtele în cauză?

Pârâta a depus întâmpinare prin care a invocat excepția prescrierii dreptului material la acțiune al reclamantei față de prevederile art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii republicat, excepția inadmisibilității pentru neîndeplinirea procedurii prealabile, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

De asemenea, arată că prin sentința nr. 625/M/2012 pronunțată de Tribunalul Brașov s-a constatat nulitatea absolută a Anexei 1 la CCM pe anii 2009-2010 încheiat la nivel de SNTFM CFR M. S.A., prin urmare salariaților li se cuvin drepturile salariale negociate prin contractele individuale de muncă. În concret, salariații acestei unități au primit salarii mai mari decât salariul minim de 700 lei negociat la nivel de ramură transporturi, astfel că acțiunea formulată este lipsită de temei.

Clauzele contractului individual de muncă puteau fi contestate pe toată durata existenței acestui contract, or reclamanta nu a solicitat pe durata existenței CCM la nivel de unitate modificarea vreunei clauze a acestuia.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...