Curtea de Apel - Secția penală

infracțiuni la legea privind mărcile și indicațiile geografice (Legea 84/1998)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Sursa: JURINDEX

Dosar nr. 1953/87/2008

633/2009

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ș T I – SECȚIA A II A PENALĂ

ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE

DECIZIA PENALĂ nr.237/A

Ședința publică de la 13 noiembrie 2009

Curtea compusă din :

PREȘEDINTE ... ...

JUDECĂTOR ... ...

GREFIER ... ...

M I N I S T E R U L P U B L I C – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE A P E L B U C U R E Ș T I, a fost reprezentat de PROCUROR: O. O..

Pe rol, soluționarea apelurilor declarate de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ T R I B U N A L U L T E L E O R M A N și partea civilă E. AG S. E. SPORT, împotriva sentinței penale nr. 5 din data de 03.02.2009, pronunțată de T R I B U N A L U L T E L E O R M A N – Secția Penală, în dosarul nr....

La apelul nominal făcut în ședință publică, a răspuns intimata – inculpat D. P., personal și asistat de avocat ales, H. J., în baza împuternicirii avocațiale nr. 0670, emisă de B a r o u l B u c u r e ș t i - Cabinet individual, lipsind apelanta – parte civilă E. Ag S. E. Sport, pentru care se prezintă avocat ales, O. S., în baza împuternicirii avocațiale nr. ..., emisă de B a r o u l B u c u r e ș t i - Cabinet individual, intimat – parte vătămată B. Ag., intimat – parte responsabilă civilmente SC H. SRL și intimat – parte civilă O. International M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Constatând că, nu mai sunt alte cereri de formulat, Curtea, în baza dispozițiilor art. 377 Cod Procedură Penală, trece la dezbateri.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul, pune concluzii de admiterea apelului, formulat de Parchet, care, vizează greșita soluționare a laturii civile de către instanța de fond, în raport de faptul că, aceasta nu a ținut cont de dispozițiile art. 2 și 14 alin. 2 din OUG nr.100/2005, solicitând obligarea inculpatei la plata daunelor materiale și morale către părțile civile „E.” și „O.”, pentru încălcarea drepturilor lor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...