Art 3 | Ordonanță 13/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. -

(1) Resursele financiare necesare implementării Programului pentru școli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe județe și municipiul București prin anexă la legile bugetare anuale și din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la titlul X "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA.

(2) Anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României aferent fiecărui an școlar, pentru distribuția produselor de panificație prevăzută la art. 2 și componentele prevăzute la art. 1 alin. (2), ca urmare a adoptării actului de punere în aplicare al Comisiei în baza art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.370/2013 al Consiliului privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului. Puneri în aplicare (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 13/2017:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
;
se încarcă...