Guvernul României

Precizarea referitoare la structura organizatorică și administrativă a compartimentelor funcționale ale Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" din 20.11.1996

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 310 din 27 noiembrie 1996.

În vigoare de la 27 noiembrie 1996 până la 24 aprilie 2008, fiind abrogat prin Hotărâre 452/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

(1) Structura organizatorică și administrativă rezultată prin reorganizarea pe baze științifice, tehnice și manageriale moderne, a coordonării la nivel național și zonal a activității de ameliorare genetică și de aplicare a biotehnologiilor de reproducție în zootehnie, este prezentată sintetic în organigrama și nota din Anexa nr. 1.

(2) Direcția generală pentru ameliorare genetică în zootehnie cuprinde următoarele compartimente funcționale: Serviciul tehnic pentru controlul oficial al performanțelor din zootehnie; Biroul tehnic pentru estimarea valorii de ameliorare la masculi și femele; Biroul tehnic pentru protecția și dezvoltarea fermelor zootehnice de elită; Oficiul de calcul pentru ameliorare genetică și registre genealogice de stat.

(3) Direcția pentru protecția resurselor genetice animale cuprinde următoarele compartimente funcționale: Banca de date pentru resurse genetice animale și conectare prin Internet; Oficiul de calcul pentru evidențe zootehnice în relație cu patrimoniul genetic; Banca biotehnologică de resurse genetice animale.

(4) Inspecția de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie - poliția zootehnică cuprinde următoarele compartimente funcționale: Inspecția de stat pentru controlul fermelor de elită; Inspecția activităților de ameliorare genetică; Inspecția activităților de reproducție animală; Compartimentul tehnic pentru avizări ale autorizațiilor zootehnice.

(5) Oficiul central de bioinformatică zootehnică și biotehnologică cuprinde următoarele compartimente funcționale: Laboratorul metodologic de bioinformatică zootehnică și biotehnologică; Compartimentul de coordonare tehnică a rețelei naționale de bioinformatică în ameliorare și reproducție; Compartimentul de relații tehnico-științifice naționale și internaționale prin Internet.

(6) Laboratorul metodologic pentru controlul calității materialului seminal cuprinde următoarele compartimente funcționale: Laboratorul pentru controlul și aplicarea biotehnologiei însămânțărilor artificiale la animale de fermă; Laboratorul pentru controlul și aplicarea biotehnologiei transferului de embrioni la animale de fermă; Laboratorul pentru progres tehnico-științific în biotehnologia fecundației în vitro.

(7) Laboratorul central pentru prevenirea tulburărilor de reproducție și profilaxie genetică cuprinde următoarele compartimente funcționale: Laboratorul pentru prevenirea tulburărilor de reproducție la femele; Laboratorul pentru prevenirea tulburărilor de reproducție la masculi; Laboratorul pentru profilaxia genetică a tulburărilor de reproducție la animale.

(8) Centrele zonale pentru ameliorare și reproducție în zootehnie sunt repartizate teritorial astfel (în ordine alfabetică): Centrul zonal Banat-Crișana; Centrul zonal Dobrogea; Maramureș; Centrul zonal Moldova; Centrul zonal Muntenia; Centrul zonal Oltenia și Centrul zonal Transilvania. Fiecare dintre ele are următoarele compartimente funcționale: pentru controlul oficial al performanțelor zootehnice; pentru registre genealogice de stat; pentru poliția zootehnică zonală.

(9) Direcția economico-financiară, marketing și administrativă cuprinde următoarele compartimente funcționale: Compartimentul financiar-contabilitate; Compartimentul de marketing, investiții și licitații; Compartimentul de resurse umane și pregătire profesională; Compartimentul juridic și administrativ.

(10) Pentru perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților cu studii preuniversitare, universitare și postuniversitare încadrați în compartimentele funcționale precizate în această anexă, precum și a celor din rețeaua teritorială de reproducție și selecție, se asigură condițiile administrative, tehnice și economice pentru participarea acestor salariați la următoarele forme de perfecționare profesională: a) cursuri de bioinformatică zootehnică și biotehnologică; b) cursuri pentru controlul complex al calității materialului seminal; c) cursuri postuniversitare pentru "Strategii și prognoze în zootehnia modernă"; "Biotehnologia însămânțărilor artificiale și transferului de embrioni în zootehnie" și "Profilaxia și combaterea tulburărilor de reproducție la animale"; d) cursuri de documentare pentru cercetare-dezvoltare, consultanță și extensie în domeniu; e) cursuri de specializare pentru poliția zootehnică.

(11) Aspecte administrative: a) în mod asemănător cu Centrul Național de Reproducție și Selecție a Animalelor (CNRSA), noua instituție rezultată prin reorganizarea acestuia, respectiv Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ), are spații corespunzătoare, fie închiriate, fie prin relații de parteneriat; b) sediul central al ANARZ și al unor laboratoare de profil este în clădirea fostului Institut Național Zootehnic (proiectat, construit și condus de prof. dr. G. K. Constantinescu între anii 1927-1947), din București, str. dr. Staicovici nr. 59-63, unde a funcționat mai mulți ani Centrul Republican de Reproducție și Selecție a Animalelor (CRRSA), clădire care aparține Facultății de Medicină Veterinară din Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București; c) se mențin celelalte sedii actuale pentru compartimentele funcționale ale ANARZ, care sunt prezentate în Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...