DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE | Hotărâre 564/2017

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului . . . . . . . . . ., înscris(ă) la școala . . . . . . . . . . în clasa . . . . . . . . . ., an școlar . . . . . . . . . ., încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . ., valabil până la . . . . . . . . . ., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea/minorul/minora*) nu beneficiez/nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială.

*) Se va completa în cazul în care beneficiarul este minor, astfel: se completează cu "fiul/fiica mea", în cazul în care cel care completează este părintele copilului cu CES, respectiv cu "minorul/minora" în cazul în care cel care completează nu este părintele copilului cu CES, ci reprezentantul legal.

Falsul în declarații este pedepsit conform codului penal în vigoare.

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 564/2017:
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
;
se încarcă...