Art 2 | Hotărâre 564/2017

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) certificatul de orientare școlară și profesională - documentul/actul oficial eliberat de către centrele județene de resurse și de asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și de Asistență Educațională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/deficiența, gradul acestuia/acesteia, în funcție de care copiii cu CES sunt orientați în învățământul de masă sau în învățământul special;

b) copii cu CES - copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar.

(2) Beneficiarii sunt copiii școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

a) copiii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă;

b) copiii cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă;

c) copiii cu CES din învățământul special;

d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați;

e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 564/2017:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
;
se încarcă...