Guvernul României

Ordonanța nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. -

Începând cu semestrul II al anului 2017, pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, precum și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare salariale determinate de menținerea în plată, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, în condițiile art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 4 august 2017.

Nr. 7.

;
se încarcă...